Listor.se

Sveriges största listsajt

Länderna med flest människor på flykt

Enligt UNHCR befinner sig nästan 60 miljoner människor på flykt runt om i hela världen. Det största flödet kommer naturligtvis från det krigshärjade Syrien. Här listar vi de 15 länderna med flest människor på flykt i världen just nu.

Av alla dessa utsatta människor är 38,2 miljoner internflyktingar i länder som är eller har varit krigsdrabbade, 19,5 miljoner är flyktingar som fått uppehållstillstånd i ett annat land eftersom de bedömts ha flyktingskäl enligt FN:s flyktingkonvention, och 1,8 miljoner utgörs av asylsökande i väntan på besked.

Begrunda listan över länderna med flest människor på flykt och tacka din lyckliga stjärna att du föddes i Sverige.
 
 

15. Mali

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 139 000

Läget i Mali är fortsatt osäkert, även om situationen har förbättrats något sedan säkerhetskrisen 2012-13 och det efterföljande fredsavtal som slöts i juni 2015. En generell risk för kidnappningar och andra terrordåd föreligger dock, särskilt i landets norra och centrala delar. Säkerhetsläget i huvudstaden Bamako är relativt lugnt, men kan snabbt förändras. Bland annat förekommer beskjutningar av maliska säkerhetsstyrkor och egendom tillhörande FN och FN-kontrakterad personal.
 
 

14. Kina

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 211 000

Kinas allmänna säkerhetsläge bedöms vara tillfredsställande, även om situationen i den Uiguriska autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina anses som orolig. Totalt bedöms cirka 211 000 kineser vara på flykt i det egna landet eller utomlands.
 
 

13. Myanmar

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 224 000

Händelseutvecklingen i norra Rakhine-staten har resulterat i stora flyktingströmmar och säkerhetsläget är fortsatt spänt i Myanmar. Det förekommer dessutom sedan länge väpnade konflikter mellan regeringen och etniska minoriteter i Kachin-staten och norra delen av Shan-staten.
 
 

12. Ukraina


Antal flyktingar: ca 238 000

Sedan hösten 2013 påverkas livet i Ukraina i varierande omfattning av konflikten med Ryssland. Inte minst den sedan mars 2014 olagliga ryska annekteringen av Krim jämte de pågående väpnade striderna i sydöstra Ukraina mellan ryskstödda separatister och ukrainska styrkor. I Kiev och övriga delar av landet är dock säkerhetsläget förhållandevis opåverkat av den pågående väpnade konflikten.
 
 

11. Vietnam

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 313 000

Säkerhetsläget i Vietnam är tämligen bra och inga väpnade konflikter förekommer i nuläget i landet. I princip råder religionsfrihet och åsiktsfrihet även om starka opinionsyttringar i denna enpartistat, som av regimen anses strida mot landets lagar, störa allmän ordning eller vara del av en ”inre angelägenhet” som utomstående inte ska ägna sig åt, ibland resulterar i fängelsestraff. Trots detta är alltså över 300 000 människor på flykt från Vietnam i nuläget.
 
 

10. Pakistan

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: 316 000

Efter sju år med ett mycket allvarligt säkerhetsläge, har situationen i Pakistan förbättrats markant sedan slutet av 2014. Attentat förekommer dock men de är geografiskt avgränsade och fokuserar på särskilda grupper. Ofta attackeras landets polis, militär, säkerhetsstyrkor eller andra delar av statsmakten. Företrädare för det sekulära rättssystemet och religiösa minoriteter är särskilt utsatta.
 
 

9. Eritrea

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 331 000

Säkerhetsläget i Eritrea, inklusive huvudstaden Asmara, förblir svårbedömt. Gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea 1998-2000 bidrar fortsatt till spänningar mellan länderna, trots att ett fredsavtal slöts 2000. Det rapporteras löpande om våldsamheter vid gränsområdet och i mitten av juni 2016 förekom väpnade sammandrabbningar vid Tsorona i det centrala gränsområdet. Gränsen mot Etiopen, liksom den mot Djibouti, är stängd och det finns uppgifter om att vissa gränsavsnitt kan vara minerade.
 
 

8. Irak

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 370 000

Den väpnade konflikten mellan den Islamiska staten och irakiska säkerhetsstyrkor fortgår, trots att de sistnämnda med understöd av den internationella koalitionen åter har tagit kontrollen av samtliga områden som tillhörde den fruktade terrorsekten. IS har dock fortsatt närvaro i Irak och förmåga att utföra attentat mot både civila och militära mål. Bagdad är bland annat fortsatt skådeplats för ett antal terroristattentat, även om dessa minskat under 2017 och 2018. Attentat har framförallt riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och myndigheter såväl som civila mål och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av utbrett kriminellt baserat våld i form av kidnappningar, utplacerade sprängladdningar etc. Säkerhetsläget i övriga landet är även det fortsatt osäkert och kan snabbt komma att försämras.
 
 

7. Centralafrikanska republiken

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 411 000

Centralafrikanska republiken är ett av världens minst utvecklade länder. Landet har under de senaste åren plågats av politisk oro och inbördeskrig och dess institutioner är mycket svaga. Konflikter mellan milisgrupper av muslimsk majoritet och kristna eller animistiska så kallade Anti-Balaka-grupper har förstärkt de etniska och religiösa motsättningarna i landet. Därtill opererar diverse banditgäng och andra väpnade grupper i provinser där regeringen saknar kontroll.
 
 

6. Kongo-Kinshasa

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 517 000

Östra Kongo är sedan två decennier drabbat av återkommande krig och konflikter, vilket lett till omfattande flyktingströmmar och fortsätter att skörda civila offer. Övriga delar av landet är betydligt mindre instabila men incidenter som skulle kunna leda till oroligheter kan inte uteslutas. I princip råder en närapå absolut straffrihet i landet, med en avsaknad av fungerande statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg utbildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom.
 
 

5. Sydsudan

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 616 000

Oroligheter pågår alltjämt i Sydsudan efter konfliktens utbrott 2013. Strider rapporteras fortfarande mellan landets militär och den väpnade oppositionen trots ett fredsavtal från slutet av augusti 2015. Antalet internflyktingar uppgår till över 600 000 människor och risk för svält råder i hela landet.
 
 

4. Sudan

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 659 000

Den politiska situationen i Sudan, som kännetecknas av spänningar mellan centralmakt och periferi, gör att säkerhetssituationen kan förändras snabbt – även i huvudstaden Khartoum. Det pågår samtidigt strider i hela Darfur, vilket lett till omfattande flyktingströmmar.
 
 

3. Somalia

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 1,1 miljoner

Somalia anses som ett av världens farligaste länder att vistas i och landet har inte haft en fungerande regering sedan 1991. I de södra och centrala delarna kontrolleras stora områden av väpnade oppositionsgrupper som ofta befinner sig i direkta strider med regeringstrogna styrkor.
 
 

2. Afghanistan

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 2,6 miljoner

Sedan de utländska trupperna minskat sina aktiviteter i Afghanistan har Talibanerna i stället inriktat sig på strategiska terrorattacker över hela landet. Den afghanska skyddsapparaten har dock förstärkts, vilket innebär att situationen i Kabul och provinshuvudstäderna förbättrats. Säkerhetsläget utanför de större städerna är dock alltjämt oförutsägbart och osäkert.
 
 

1. Syrien

Länderna med flest människor på flykt
Antal flyktingar: ca 3,9 miljoner

Den folkliga resningen som inleddes i mitten av mars 2011 såg en omfattande proteströrelse spridas över hela Syrien. Demonstrationerna bemöttes dock med allt grövre våld från regimens sida och successivt växte ett väpnat motstånd fram. Idag är huvuddelen av landet destabiliserat av den väpnade konflikten och flera områden är föremål för regelbundna strider och bombattacker. Dessutom råder även formellt krigstillstånd mellan Syrien och Israel.

4/5 (8)
Prenumerera
Meddela om
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

1.1K Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline-feedback
Visa alla kommentarer

© 2021 Listor.se
Stock images by Depositphotos


Share via
Copy link
Powered by Social Snap