Listor.se

Sveriges största listsajt

Från digerdöden till covid-19 – 12 av historiens värsta pandemier och epidemier

Sedan coronapandemin slog till är det mycket i våra liv som inte är sig likt. En tröst i virusmörkret är dock att världen både drabbats av, och återhämtat sig från värre farsoter än den vi just nu genomlider.

Här kommer en historielektion som borde få de flesta att tvätta händerna en extra gång – läs mer om 12 av historiens värsta pandemier och epidemier.

12. Ebolafeber

Ebola

Sedan det det fruktade ebolaviruset först upptäcktes 1976 har man kunnat konstatera ett 20-tal utbrott av sjukdomen i Afrika, varav det senaste som uppstod i Guinea våren 2014 är det värsta hittills.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO skördade utbrottet sammanlagt över 11 000 människoliv i de tre hårdast drabbade länderna, Guinea, Liberia och Sierra Leone.

Den extremt smittsamma virussjukdomen angriper de inre organen och orsakar feber, yrsel och blödningar ur samtliga kroppsöppningar. Eftersom det inte finns något vaccin eller bromsmediciner leder sjukdomen oftast till döden.

11. COVID-19 (Coronavirus)

Historiens värsta pandemier

COVID-19 är en sjukdom som orsakas av viruset severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Viruset orsakar en typ av lunginflammation med symptom som snuva, andnöd, huvudvärk, hosta och feber. De flesta som smittas uppvisar endast milda symptom och dödligheten bland infekterade uppskattas till cirka 1–2 procent. Men vad hjälper det när en hel värld drabbas?

Spridningen tog sin början i december 2019 med troligt ursprung på en matmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Bara ett par månader senare hade viruset etablerat sig globalt och i mars 2020 meddelande WHO man klassade utbrottet som en pandemi. Totalt har över 170 miljoner människor världen över insjuknat och fler än 2,7 miljoner avlidit till följd av coronaviruset.

Vilka effekter denna pandemi kommer ha på mänskligheten över tid kan vi endast spekulera kring i nuläget. Men en sak vet vi säkert – den är tveklöst en av de värsta vi upplevt i modern tid.

10. Polio

Polio

Polio, eller barnförlamning som det också kallas, tros ha existerat i flera tusen år och orsakas av ett virus som infekterar luftvägarna, tarmkanalerna och så småningom ryggraden vilket resulterar i förlamning.

Det smittsamma viruset som sprids genom avföring drabbar i huvudsak barn och är en av de sjukdomar som skördat flest dödsoffer under det senaste århundradet. I takt med att de sanitära förhållanden har förbättrats och obligatoriska vaccinationsprogram införts har sjukdomen i princip utrotats i de industrialiserade delarna av världen.

Polio är fortfarande ett stort problem i fattigare områden, trots stora satsningar av bland andra WHO för att utrota sjukdomen.

9. Gula febern

Gula febern

Gula febern är en akut virussjukdom som sprids via myggor och leder till bland annat hög feber, gulsot, diaréer och inre blödningar, som i svåra fall kan leda till döden.

Sjukdomen som tros ha uppstått på 1600-talet, spreds till Europa och Nordamerika via slavskepp och orsakade flera svåra epidemier under 1700- och 1800-talen. En av de mest kända utbrotten skedde i Philadelphia 1793 och dödade 10 procent av stadens befolkning inom loppet av bara några månader.

Trots att det idag finns vaccin mot gula febern insjuknar hundratusentals personer varje år, främst i Afrika, och orsakar minst 30 000 dödsfall per år.

8. Fläcktyfus

Fläcktyfus

Fläcktyfus är en mycket smittsam och svår tyfussjukdom som orsakas av en bakterie som överförs mellan människor via klädlöss. Numera är sjukdomen mycket ovanlig i Europa men härjade under flera svåra epidemier under 1900-talet, särskilt under krigs- och nödår.

Man räknar med att minst 10 miljoner människor dog till följd av fläcktyfus under det 30-åriga kriget. Även Napoleons armé drabbades hårt av sjukdomen under ett fälttåg från Moskva till Frankrike 1812, och av 600 000 man återvände endast 15 000.

Under de båda världskrigen utbröt tyfusepidemier som spreds snabbt i de osanitära förhållandena, både bland soldater i skyttegravar och fångar i koncentrationsläger. Anne Frank dog till exempel av fläcktyfus i Bergen-Belsen endast ett par veckor innan befrielsen.

7. Malaria

Malaria

Malaria tros vara världens äldsta fortfarande existerande sjukdom med spår så långt som 4 000 år tillbaka i tiden, och bland annat Alexander den store mötte sin överman i malariafebern.

Sjukdomen överförs via bett av Anopheles-myggan som sprutar in parasiter i människans blodomlopp när de sticker. Väl inne i blodet bryter parasiterna ner de röda blodkropparna och de vanligaste symtomen är frossa, feber, huvud- och muskelvärk.

Under både första och andra världskriget drabbades soldaterna hårt av malariaepidemier som spreds som en löpeld mellan de tätt levande och smutsiga männen. Under andra världskriget dog runt 60 000 soldater som utkämpade strider i Söderhavet och Nordafrika till följd av malaria, och under Vietnamkriget stupade fler amerikanska soldater i sjukdomen än av kulor och bomber.

Trots att det numera finns behandling mot malaria insjuknar fortfarande flera hundra miljoner människor i sjukdomen varje år, varav hundratusentals mister sina liv.

6. Tuberkulos

Tuberkulos

Tuberkulos har existerat sedan forntiden och drabbade från början endast boskap. Sjukdomen spreds dock oundvikligen till människor och var under hundratals år en av de dödligaste farsoterna med i princip hundraprocentig dödlighet.

Under 1800-talet tros runt en fjärdedel av Europas befolkning ha dött i vad som kallades den vita pesten och patienter med lungtuberkulos behandlades i särskilda sanatorium för att minska smittorisken. Sjukdomen orsakas av tuberkelbakterien Myobacterium tuberculosis, och den luftburna smittan drabbar framförallt lungorna med otrevliga symtom som kronisk hosta med blodigt slem, feber och kraftig viktminskning.

Under 1920-talet infördes vaccinering mot tuberkulos, och sjukdomen i princip utrotades från den industrialiserade världens yta. Trots det skördar tuberkulos fortfarande miljontals människoliv varje år, framförallt i Asien och Afrika.

5. HIV/AIDS

HIV / Aids

När AIDS-epidemin tog fart på 80-talet stod världen som lamslagen och ingen visste varför unga friska människor helt plötsligt började dö som flugor. HIV-viruset (humant immunbristvirus) som orsakar AIDS kunde identifieras först 1984 och än idag finns inget permanent botemedel eller vaccin.

Sjukdomen, som sprids genom kontakt med blod och/eller andra kroppsvätskor, skapade hysteri och fick enorm medial uppmärksamhet under 80-talet då många drabbade var homosexuella män. Ilska riktades mot gaymännens utsvävande och promiskuösa kärleksliv och i Sverige förbjöds bastuklubbar enligt lag, något som upphävdes 2004.

Totalt beräknas 35 miljoner människor ha dött av AIDS och trots att det idag finns effektiva bromsmediciner som tillåter smittade att leva ett helt normalt liv är sjukdomen fortfarande ett mycket stort problem i framförallt Afrika.

4. Kolera

Kolera

Kolera tros ha funnits i Indien i tusentals år och spred sig till övriga delar av världen under början av 1800-talet genom truppförflyttningar, handelsrutter och pilgrimsresande. Koleraepidemier härjade i omgångar i Europa under 1800-talet och tros ha skördat runt 100 miljoner liv.

I Sverige förekom det flera kolerautbrott under mitten av 1800-talet men epidemin minskade kraftigt då moderna avloppssystem började byggas och allmänhygienen förbättrades. Den smittsamma tarmsjukdomen som orsakas av bakterien Vibrio cholerae leder till vätskeförlust genom våldsamma diaréer och kan om obehandlad leda till döden.

Överlevnadsstatistiken i industrialiserade länder är mycket hög, men trots tillgång till vaccin så dör fortfarande hundratusentals människor varje år i utvecklingsländer. Den största kolerakatastrofen i modern tid skedde efter jordbävningen på Haiti 2010 och orsakade tusentals dödsfall.

3. Spanska sjukan

Spanska sjukan

Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen under slutet av första världskriget och varade i två år fram till 1920. Influensan spreds som en löpeld, ofta genom de rörliga soldaterna, och nära en tredjedel av världens befolkning infekterades inom loppet av ett år.

Det ovanliga med influensan var att den i första hand drabbade unga och friska människor vilket i vanliga fall är den minsta riskgruppen för influensasjukdomar. Dödligheten var stor på grund av brist på mediciner och vaccin och upp tlll 100 miljoner människor beräknas ha mist livet i en av historiens dödligaste pandemier. I efterhand har forskning visat att spanska sjukan var en typ av fågelinfluensa.

2. Digerdöden

Digerdöden

Digerdöden var historiens största pestutbrott. Sjukdomen, som orsakas av bakterien Yarsina pestis, härjade i omgångar under medeltiden och tros ha spridits genom löss från svartråttor ombord på kinesiska handelsfartyg under 1300-talet. Var var tredje europé strök med under farsoten vilket mer än halverade antalet människor i Europa, och även i Sverige dog runt 30-40 procent av befolkningen.

Alla tre formerna av pest (böldpest, blodpest och lungpest) förekom under digerdöden och, med böldpest som undantag, var dödligheten hundraprocentig. Bakterien bröt ner immunförsvaret totalt och den sjuke drabbades av varfyllda bölder och svarta fläckar som berodde på inre blödningar och dog oftast redan ett par dagar efter insjuknandet i svåra plågor.

1. Smittkoppor

Smittkoppor

Utrotandet av de extremt dödliga smittkopporna räknas som en av 1900-talets största medicinska bedrifter. Sjukdomen, som orsakas av variolaviruset och sprids genom direktkontakt med en smittad, drabbar endast människor och tros ha förekommit i flera tusen år.

Under 1700-talet var smittkoppor den största och dödligaste infektionssjukdomen i Europa och 60 miljoner européer uppskattas ha dött till följd av sjukdomen enbart under detta århundrade. Smittkoppor tros även vara orsaken till att miljontals indianer i Sydamerika dog efter att européer fört med sig sjukdomen under den spanska kolonisationen av Amerika under 1500-talet.

Symtomen för smittkoppor är plötslig hög feber, värk i kroppen och utbrott av vätskefyllda blåsor som sprider sig över hela kroppen. Efter några dagar drabbas ofta luftrör och lungor vilket kan leda till dödlig lunginflammation. Andra komplikationer är hjärnhinneinflammation och inre blödningar. 1980 förklarade världshälsoorganisationen världen fri från sjukdomen som idag endast existerar i laboratorier.

4.34/5 (71)
Prenumerera
Meddela om
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

0 Kommentarer
Inline-feedback
Visa alla kommentarer

© 2021 Listor.se
Stock images by Depositphotos


Share via
Copy link
Powered by Social Snap