Listor.se

Sveriges största listsajt

10 saker som bevisar att klimathotet är på riktigt

Smältande glaciärer är bara ett av många tydliga bevis på att klimathotet bör tas på allvar.

Vi vet idag helt säkert att jorden blir allt varmare. År efter år slår temperaturen värmerekord och vi kan konstatera att det är vårt sätt att leva de senaste 200 åren som har orsakat det. Stigande temperaturer är dock bara en av många av växthuseffektens konsekvenser. Här har vi listat tio saker som bevisar att klimathotet är på riktigt.

Vi kan bland annat räkna med att få se allt mer extrema väder som stormar, översvämningar och långa perioder av torka. Låter det läskigt – det är det också!

 

10. Arktiska havsisens yta minskar

Arktis havsis krymper och ytan som täcks av havsis har blivit mindre för varje år de senaste 30 åren. Exceptionellt varma vintertemperaturer kan påverka återväxten av havsis och mellan oktober 2016 och januari 2017 registrerades den lägsta takten av nybildning av av is som någonsin uppmätts, sannolikt på grund av rekordhöga temperaturer i Arktis. Havsisens volym minskar också kraftigt vilket har stora negativa effekter för djurlivet i området.

9. Havens temperatur ökar

Översta kilometern av havsskiktet i världshaven blir varmare. Mängden värme som absorberas av oceanerna har ökat dramatiskt under de senaste två decennierna vilken bland annat leder till döende korallrev och medföra en störning i livsviktiga marina ekosystem. En förändring av havstemperaturen kan också störa havsvattnens cirkulationsmönster, vilket kan få långtgående konsekvenser för klimatförhållanden över hela världen, tropiska stormar och andra extrema väderhändelser kommer bli vanligare.

8. Lufttemperaturen över havet ökar

Precis som att temperaturerna över land blir varmare, så är ökar även temperaturerna över världens hav. Varmare luft nära havsytan leder till en ökad avdunstning, och mer avdunstning innebär mer vattenånga i luften. Den ökade mängden vattenånga bidrar inte bara till att öka uppvärmningen utan kan också medföra stora regnmassor och fungera som bränsle för massiva orkaner.

7. Temperaturen på havsytan stiger

Vattentemperaturerna uppmätta vid havsytan på världens hav har varit de högsta de 30 senaste åren sedan mätningarna började 1880. Varmare havsvatten kan allvarligt skada korallrev, algblomningen ökar och med varmare lufttemperatur över haven ökar sannolikheten för att tropiska cykloner och orkaner ska utvecklas.

6. Havsnivån stiger

Havsnivån har stigit med nästan 20 cm sedan tidigt 1900-tal och allt tyder på att den stiger allt snabbare. De främsta orsakerna är termisk expansion på grund av högre havsvattentemperaturer (varmare vatten expanderar) och vattnet från smältande markis som framförallt kommer från glaciärer. En högre havsnivå kan leda till permanent översvämmade områden och att värre och kraftigare stormar uppstår. Genom att havsnivån stiger hotas också jordens sötvattenförsörjning och naturliga ekosystem som grundvattenflödet kan rubbas. Infrastruktur längs kuster hotas att totalförstöras och bli helt obeboeliga.

5. Luftfuktigheten ökar

Väderstationer runtom i världen registrerar allt högre nivåer av vattenånga i luften vilket bland annat har som effekt att luften känns varmare än vad den faktiskt är. När både mark- och havsytan värms upp leder det till snabbare vattenförångning och därmed en ökad luftfuktighet. Eftersom vattenånga är en växthusgas, bidrar ökningen av fuktighet ytterligare till jordens uppvärmning.

4. Temperaturen i troposfären ökar

Atmosfären består av flera olika lager som värms upp olika takt, uppvärmningen koncentreras till atmosfärens nedre lager, som kallas troposfären (där vi lever, där vädret uppstår och flygplan flyger). Stigande temperaturer i troposfären bevisar att människan har bidragit till att orsaka den globala uppvärmningen genom utsläpp från förbränning av kol, olja och naturgas.

3. Lufttemperaturen över land ökar

Lufttemperaturen över land stiger snabbare än över världens hav. Ökningen av lufttemperaturen sker inte lika snabbt i alla delar av världen, i till exempel Arktis sker en snabbare uppvärmning av luften än på andra områden. Överskottsvärmen i luften kan kopplas till en ökning av värmeböljor, större förekomst av skadedjur och en ökning av hälsoproblem som tropiska sjukdomar.

2. Snötäcket krymper

Området som täcks av snö på norra halvklotet på våren krymper, dels för att det faller mindre snö, men också för att snötäcket smälter tidigare på grund av varmare temperaturer. Människor över hela världen är beroende av smältvatten för sin vattenförsörjning, och när isen smälter allt tidigare på året minskar tillgången på vatten. Forskare tror att den snabba minskningen av snötäcket och den tidiga snösmältningen i Sierra Nevada är en av de viktigaste bakomliggande faktorerna för den långa extremtorka som drabbade Kalifornien 2011 och som fortfarande pågår idag.

1. Glaciärer smälter

Smältis från glaciärer är en viktig vattenkälla för att fylla på grundvattnet och världens glaciärer krymper idag i en förödande snabb takt. När glaciärerna smälter är vattenförsörjningen i fara och det finns också risk för kraftig erosion eftersom glaciärvattnet kan bilda störtfloder som drar med sig allt i sin väg. Smältande glaciärer kan också leda till större risk för naturkatastrofer som jordskred och laviner. I Glacier National Park, på gränsen mellan USA och Kanada, finns bara 25 glaciärer kvar av de150 som existerade där på 1800-talet, ett faktum som inte ens en klimatförnekare borde kunna bortse i från.

3/5 (13)
Prenumerera
Meddela om
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

0 Kommentarer
Inline-feedback
Visa alla kommentarer

© 2021 Listor.se
Stock images by Depositphotos


Share via
Copy link
Powered by Social Snap